Aardrijkskundeopdracht 2015

De (mogelijke) oorzaken

Florida is altijd al een gebied geweest waar dit fenomeen meer dan gemiddeld voorkwam, maar ook in Florida is het aantal sinkholes enorm gestegen. In het regenseizoen is het nog het meest gevaarlijkst. Zuur regenwater kan zowel kalksteen als natuurlijke holen, die onder een groot deel van de staat liggen, “weg-eten”. Hierdoor kan zuur regenwater een sinkhole veroorzaken.

De natuur

De natuur heeft een zekere invloed op de sinkholes in Florida.

Als voorbeeld al gegeven de neerslag met een lage ph-waarde, dit noem je zure regen. Zure regen heeft ongeveer een ph-waarde van 4 terwijl gewone regen een pH heeft van 6 en normaal leiding water een pH van 7.

golfer

De mens

Ook de mens heeft een zekere invloed op de sinkholes in Florida, want als mensen grondwater uit de grond gaan pompen, komt er een soort hol in de ondergrond. Als gevolg hiervan kan de grond naar beneden zakken. Zo ontstaat er dus ook een sinkhole.

Dankzij de snelle bevolkingsgroei in Florida neemt het gewicht aan de oppervlakte toe. Dit komt omdat er steeds meer projecten bijkomen zoals het bouwen van wegen, woonwijken, pleinen en winkelcentra. Wanneer het gewicht aan de oppervlakte te groot is voor het onderliggende, zal het gesteente instorten en zal zich daar een sinkhole vormen.

Hier volgen de aantal mogelijke oorzaken die mede door mens en natuur komen;

  • Oliewinning: de afgelopen 100 jaar is er veel aardolie uit de aarde gepompt.
  • De natuurlijke krimping en uiteenzetting van de aarde: volgens wetenschappers is de grootte van de aarde niet constant maar krimpt hij en zet hij uit.
  • Verandering van het magnetisch veld: de zon zorgt voor veranderingen in het magnetisch veld van de aarde waardoor de bewegingen van de lagen onder de aardkorst veranderd worden.
  • Waterwinning: doordat de wereldbevolking toeneemt, wordt er ook meer water uit de grond gepompt.
  • Mijnbouw en tunnelbouw: de kleine sinkholes, waar slechts één persoon of één voertuig in verdwijnt kan door mijn- of tunnelbouw komen.